โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข12 อัตรา

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข12 อัตรา

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ
-ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตาที่กฎหมายกำหนด

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ
-ถ้ามีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมงจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3.พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

4.พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าจ้าง
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

5.พนักงานประจำห้องทดลอง 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

6.พนักงานประจำตึก 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

7.พนักงานห้องผ่าตัด 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

8.พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"