ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลากลาง จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"