มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน รับสมัครวันที่ 16-30 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
-ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง) ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 16-30 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"