สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครคัดสรรลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครคัดสรรลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 10-16 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
-มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ณ วันที่ รับสมัครสอบ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาที่สมัครสอบไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน/ตำบล
-สามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำเอกสารแนวทาง/โครงการได้ด้วยตนเอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 3 ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 10-16 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"