มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ รับสมัครวันที่ 26 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการศึกษา (สังกัดกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี) 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพลศึกษา หรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา
-ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 26 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"