คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน 2 อัตรา

คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน 2 อัตรา

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-23 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและหน้าที่ความรับผิดชอบในลักษณะการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 6-23 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร1ประกาศรับสมัคร2ลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"