วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 18-29 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.กลุ่มวิชา กฎหมาย (นิติศาสตร์) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา
-ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

2.กลุ่มวิชา ภาษาไทย (ภาษาไทย, การสอนภาษาไทย, ภาษาและวรรณคดีไทย, ไทยศึกษา, ภาษาไทยและการสื่อสาร, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) 1 อัตรา
-ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

3.กลุ่มวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เนต, เทคโนโลยีสนเทศเพื่อการสื่อสาร, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสบนเทศ, ระบบสารสนเทศทางคอมหิวเตอร์, วิทยาการสารสนเทศคอมทพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวะกรรมซอฟแวร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา
-ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร (อาคารเรียน 5 ชั้น 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครวันที่ 18-29 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"