โรงเรียนสตรียะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสตรียะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ADVERTISEMENT

โรงเรียนสตรียะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ รับสมัครวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศโรงเรียนสตรียะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์

ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาต ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา ถ้ามีประสบการณ์การนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคโรงเรียนสตรียะลา รับสมัครวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร