โรงเรียนศิริธรรมวิทยา รับสมัครครูและบุคลากรสายผู้สอนประจำโรงเรียน

โรงเรียนศิริธรรมวิทยา รับสมัครครูและบุคลากรสายผู้สอนประจำโรงเรียน

ADVERTISEMENT

โรงเรียนศิริธรรมวิทยา รับสมัครครูและบุคลากรสายผู้สอน รับสมัครวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศโรงเรียนศิริธรรมวิทยา เรื่อง รับสมัครครูและบุคลากรสายผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2564

ตำแหน่งวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือรอการอนุมัติจบ
– มีประสบการณ์ในการทํากิจกรรมในระหว่างเรียนหรือจบการศึกษาไปแล้วก่อนที่จะสมัครและมีความสามารถในการบนำนักเรียนในการทํากิจกรรมได้
– มีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานของโรงเรียบนเอกขน

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนศิริธรรมวิทยา รับสมัครวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร