โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม รับสมัครครูสอนศาสนาประจำโรงเรียน 2 อัตรา

โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม รับสมัครครูสอนศาสนาประจำโรงเรียน 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม รับสมัครครูสอนศาสนาประจำโรงเรียน 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศโรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม เรื่อง รับสมัครครูสอนศาสนาประจำโรงเรียน 2 อัตรา

1.เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา
– จบปริญญาตรีจากต่างประเทศ

2.เพศชายจำนวน 1 อัตรา
– จบปริญญาตรีจากต่างประเทศ
– มีประสบการณ์ด้านปอเนาะ สามารถสอนกีตาบได้

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
ติดต่อสอบถามได้ที่ 085-6746365 (ฝ่ายบุคคลศาสนา) 088-7850471 ผอ รับสมัครวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร