เทศบาลเมืองพังงา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

เทศบาลเมืองพังงา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

เทศบาลเมืองพังงา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 2 อัตรา
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก
-มีความรู้ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาเป็นอย่างดี มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงาน และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติ

ADVERTISEMENT

2.คนงานทั่วไป (สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 2 อัตรา
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา รับสมัครวันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร