สํานักงานสรรพากรภาค 11 รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 48 อัตรา

สํานักงานสรรพากรภาค 11 รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 48 อัตรา

ADVERTISEMENT

สํานักงานสรรพากรภาค 11 (ภาคใต้ตอนบน) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 48 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร 48 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรอง

ADVERTISEMENT

สอบสัมภาษณ์แยกตามหน่วยสอบตามหน่วยงานในท้องที่สํานักงานสรรพากรภาค 11 จำนวน 8 หน่วยสอบ ดังนี้
1) หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
2) หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่
3) หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา
4) หน่วยสอบที่ 4 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
5) หน่วยสอบที่ 5 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
6) หน่วยสอบที่ 6 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2
7) หน่วยสอบที่ 7 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ระนอง
8) หน่วยสอบที่ 8 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"