สํานักงานสรรพากรภาค 12 รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 48 อัตรา

สํานักงานสรรพากรภาค 12 รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 48 อัตรา

ADVERTISEMENT

สํานักงานสรรพากรภาค 12 (ภาคใต้ตอนล่าง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 48 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร 48 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรอง

ADVERTISEMENT

สอบสัมภาษณ์แยกตามหน่วยสอบตามหน่วยงานในท้องที่สํานักงานสรรพากรภาค 12 จำนวน 8 หน่วยสอบ ดังนี้
1) หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1
2) หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
3) หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง
4) หน่วยสอบที่ 4 ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส
5) หน่วยสอบที่ 5 ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี
6) หน่วยสอบที่ 6 ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง
7) หน่วยสอบที่ 7 ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา
8) หน่วยสอบที่ 8 ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สตูล

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"