กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 17 อัตรา

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 17 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 17 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
1.1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

2.สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
2.1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.สำนักงานประมงจังหวัดยะลา
3.1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"