สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง รับสมัคพนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง รับสมัคพนักงานราชการ 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 1-7 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง รับสมัครวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร