สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล รับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"