สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง 3 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง 3 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ พาณิชยการการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส (หน้า Big C) รับสมัครวันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"