โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัครวันที่ 17-21 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
-มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสามัญ
-มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครวันที่ 17-21 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัคร