มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-17 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คณะพยาบาลศาสตร์) 3 อัตรา
-ปริญญาตรี ทุกสาขา
-สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel , Photoshop
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครวันที่ 6-17 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัคร