สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 10-14 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 10-14 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"