สำนักงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รับสมัครบัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งมายัง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส” รับสมัครบัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"