ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)

ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)

ADVERTISEMENT

ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) งานนำจ่ายพื้นที่เสี่ยง รับสมัครบัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
จ้างเหมา นำจ่าย (ประจำที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี) 1 อัตรา
-ผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่แต่ละกลุ่มงานต้องมีคุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ของกรมการขนส่งทางบก หากภายหลัง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตรวจสอบพบว่าผู้คัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไว้ จะเลิกจ้างทันที

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รับสมัครบัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร