สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักการตลาดรุ่นใหม่ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส) 3 อัตรา
-ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และไค้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดการรับสมัคร คือ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30น.

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"