วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส รับสมัครพนักงานสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ หรือขับเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"