โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครบัดนี้ถึง 8 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
-รับสมัครเพศขาย และเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครบัดนี้ถึง 8 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร