สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ที่อยู่ 41/52 ม.5 ศูนย์ราชการ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส รับสมัครวันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"