คณะแพทยศาสตร์ มนร. รับสมัครสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 23-31 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สายสนับสนุน 2 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาเภสัชกรชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ กองบริหารทรัพยากรบูคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครวันที่ 23-31 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัครใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"