สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 อัตรา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 อัตรา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต เลือกหัวข้อ “สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ” รับสมัครวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"