สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 27กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส รับสมัครวันที่ 27กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"