สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
-เพศชายและสัญชาติไทย
-มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
-สามารถทํางานได้เต็มเวลา
-วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
-มีประสบการณ์ทางด้นช่าง เช่น ช่างไฟฟ้า ข้างนบูน
-มีภูมิลําเนาอยู่ใน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัครวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"