สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการอุตสาหกรรม ประจํากลุ่มนโยบายและแผนงาน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการอุตสาหกรรม ประจํากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.นักวิชาการอุตสาหกรรม ประจํากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่วงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"