สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สผู้ประสงต์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ssogo.th/wpr/narathiwat และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"