สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ADVERTISEMENT

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ รับสมัครวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส รับสมัครวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"