สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 1-7 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครใบสมัคร