กรมท่าอากาศยานนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา

กรมท่าอากาศยานนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมท่าอากาศยานนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งต่างๆ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะ เหมาะสมที่จะปฏิปติหน้าที่

ADVERTISEMENT

2.นักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะ เหมาะสมที่จะปฏิปติหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT