สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ADVERTISEMENT

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง สามารถร่างหนังสือราชการและ พิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร