โรงเรียนอัชฌากีรีน รับสมัครครูผู้สอนประจำโรงเรียน 12 อัตรา

โรงเรียนอัชฌากีรีน รับสมัครครูผู้สอนประจำโรงเรียน 12 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงเรียนอัชฌากีรีน รับสมัครครูผู้สอนประจำโรงเรียน 12 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 20 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

ระดับก่อนประถมศึกษา

1.ครูปฐมวัย 2 อัตรา
2.ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา

ระดับประถมศึกษา

1.ครูภาษาไทย 1 อัตรา
2.ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
3.ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
4.ครูศาสนา (ภาษาอาหรับ/ทั่วไป) 2 อัตรา
5.ครูสอนตะห์ฟิสกรุอาน 1 อัตรา

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาขีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอัชฌากีรีน ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบัดนี้ถึง 20 เมษายน 2564 สอบถาม 088-7507754, 065-6402420

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"