โรงเรียนดารุลฟุรกอน รับสมัครครูผู้สอนประจำโรงเรียน 10 อัตรา

โรงเรียนดารุลฟุรกอน รับสมัครครูผู้สอนประจำโรงเรียน 10 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงเรียนดารุลฟุรกอน รับสมัครครูผู้สอนประจำโรงเรียน 10 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง – 27 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

ครูสอนระดับอนุบาล
1.ตำแหน่งครูเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ครูสอนระดับประถม
1.ตำแหน่งครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งครูศาสนา จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งครูพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ADVERTISEMENT

ครูสอนระดับมัธยม
1.ตำแหน่งครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
3.ตำแหน่งครูศาสนา จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งครูภาษาอังฤษ จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

หมายเหตุ
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาขีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 073-621092 รับสมัครบัดนี้ถึง – 27 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"