สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน 3 อัตรา

สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานด้านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-12 มีนาคม 2564

เพศชาย จํานวน 2 อัตรา
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ไม่จํากัดสาขาวิชา
-สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่น Microsoft word & Excel

เพศหญิง จํานวน 1 อัตรา
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ไม่จํากัดสาขา
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
-หากสามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับชี่ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (ชั้น 5) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"