มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการสังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส รับสมัครวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิขาพื้นฐาน (สังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
-มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี รับสมัครวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัครใบสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"