โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน 3 อัตรา

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 25-29 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถ และมีความขํานาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานค้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครวันที่ 25-29 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"