โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ เจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ เจ้าพนักงานธุรการ

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รับสมัครวันที่ 14-17 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
-รับสมัครเพศขายและเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปิบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างยิ่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาพณิชยการ

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครวันที่ 14-17 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"