เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-20 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนพุทธศาสนา) โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา จำนวน 1 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอิ่นที่ กท. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่งนี้
-มีใบอนุญาตประกอบวิขาชีพครู
-มีวุฒิการศึกษาทางศาสนาไม่ต่ำกว่านักธรรมตรีหรือธรรมศึกษาชั้นตรี

2.ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา) โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง จำนวน 2 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอิ่นที่ กท. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่งนี้
-มีใบอนุญาตประกอบวิขาชีพครู
-มีวุฒิการศึกษาทางศาสนาไม่ต่ำกว่าอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัชชีเฎาะฮ)

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดียะห์ จำนวน 1 อัตรา
-เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ตํากว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โทร. 073-612396 รับสมัครวันที่ 7-20 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"