คณะพยาบาลศาสตร์ มนร. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

คณะพยาบาลศาสตร์ มนร. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

ADVERTISEMENT

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน รับสมัครวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างขัวคราว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีการและเงื่อนไขการจ้างจากเงินโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีรายละเอียดการจ้างดังนี

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-ปวช.
-ปวส.
-ปรีญญาตรี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"