สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รับสมัครลูกจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2567

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รับสมัครวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"