โรงพยาบาลราษฎร์นรา รับสมัครบุคคลากร 11 อัตรา

โรงพยาบาลราษฎร์นรา รับสมัครบุคคลากรโรงพยาบาล Full-time 11 อัตรา รับสมัครวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบอัตรา

ประกาศโรงพยาบาลราษฎร์นรา เรื่อง รับสมัครบุคคลากรโรงพยาบาล Full-time

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยพยาบาล ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยพยาบาล หอผู้ป่วยวิกฤตไรคหัวใจ 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยพยาบาล หอผู้ปวยวิกฤต 1 อัตรา
4.ผู้ช่วยพยาบาล ห้องคลอด 1 อัตรา
5.ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ปวยนอก 1 อัตรา
6.ผู้ช่วยนักรังสี 1 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง 1 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่เปลและรถฉุกเฉิน 2 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 1 อัตรา
10.แม่บ้านประจําโรงพยาบาล 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

-เพศหญิง/หาย อายุไม่เกิน 45 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป และ ป.ตรี ขึ้นไป (กลุ่มวิษฬาษ์พ)
-มีใบประกอบวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพ)
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่าย1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.สําเนาบัตรประชาชน
3.สําเนาทะเบียนบ้าน
4.วุฒิการศึกษาTranscript, ปริญญาบัตร
5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6.ใบอนุญาตประวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
7.วุฒิบัติการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)

การรับสมัครงาน
ส่งหลักฐานการสมัครผ่านอีเมล์ [email protected] รับสมัครวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบอัตรา

ประกาศรับสมัครใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"