สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 20 มกราคม 2566

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 25656

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"