คณะแพทยศาสตร์ มนร. รับสมัครสอบแข่งขันพนักงาน 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-28 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เภสัชกร 2 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรขั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัขกรรมจากสภาเภสัชกรรม

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี หรือส่งเอกสารการสมัครทางอรเมล์ Email : [email protected] รับสมัครวันที่ 19-28 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"