สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 รับสมัคร 3 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักทรัพยากรบุคคล (สมัครวันที่ 17-23 พ.ย 65) 1 อัตรา
-มีวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.พนักงานขับรถยนต์ (สมัครวันที่ 16-24 พ.ย 65) 1 อัตรา
-มีคุณวุติไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
-ไม่เป็นโรคติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
-ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคที่เป็นอุปสรรคในการขับรถยนต์ เข่น โรคลมขัก

3.พนักงานทำความสะอาด (สมัครวันที่ 16-24 พ.ย 65) 1 อัตรา
-มีคุณวุติไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
-ไม่เป็นโรคติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
-ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 รับสมัครวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร1ประกาศรับสมัคร2-3


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"