ท่าอากาศยานนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน 4 อัตรา

ท่าอากาศยานนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

ท่าอากาศยานนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

ADVERTISEMENT

2.เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเหลิง 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

3.นายช่าง 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกียวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ท่าอากาศยานนราธิวาส รับสมัครวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"